ماهیت رشد در مدل‌های کسب و کار دیجیتال بسیار متفاوت‌تر از مدل‌های سنتی کسب و کار است. از قاب نگاه من باید این ماهیت الهام‌بخش ما باشد تا توجه جدی‌تری به نسل جدید استعدادهایمان در ایران کنیم. سوال این است: برای سازمانی که به طور متوسط رشد 100 تا 150 درصدی را در هر سال محقق کرده است، چگونه باید تجربه بهتری برای سرمایه‌های انسانی ساخت؟ تجربه بهتری در جذب، تجربه بهتری در پایش عملکرد و تجربه بهتری در توانمندسازی و توسعه. چشمانداز ما این است که با کمک و مشارکت همه همکاران؛ فرهنگ سازمانی خود را مطابق تنوع شغلی و سرعت رشد در دیجی‌کالا ایجاد کنیم. استراتژی ما چابکی با رویکرد داده‌محوری و مبتنی بر طراحی و توسعه پلتفرم‌هایی است تا تصمیم‌های بهتری بگیریم. ما می‌خواهیم دیجی‌کالا بهترین محیط کار و زندگی برای همه همکاران ما باشد و این یعنی حرکت در راستای خلق لبخند رضایت مشتریان ما

کمال ریاضی
در تیم منابع انسانی فعالیت می‌کند. این تیم را می‌شناسید؟

راهبرهای دیجی‌کالا

افرادی که تیم‌های دیجی‌کالا را رهبری می‌کنند

ندا برادران

معاون محصول

وحیدرضا سلیمانی

مدیر‌کل توسعه کسب و کار

مهران محمدی

مدیر ارشد تجربه مشتریان

شقایق محمدی

مدیر‌کل حقوقی

حمیدرضا سلیمانی

معاون تکنولوژی

جواد فراهانی

معاون مالی