تیم مالی رهبری تمام فعالیت‌های مالی دیجی‌کالا را برعهده دارد و به عنوان مشاور مالی هیئت مدیره‌ فعالیت می‌کند. تامین مالی، تعیین خط‌مشی‌های اعتباری و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها از مسئولیت‌های مهم این تیم است.پیشرفت سازمان‌ها بدون یک بخش مالی قوی ممکن نیست، نه به‌عنوان بخشی که صرفاً ثبت و ضبط گزارش‌ها را انجام دهد، بلکه به‌عنوان بخشی که نتایج تصمیمات سازمان را به اعداد و ارقام تبدیل و تحلیل می‌کند و بتواند آثار آن را برای سازمان روشن کند و درنهایت بتواند با ارائه راه کارهای مناسب کمک به پیشرفت و رشد سازمان کند.

جواد فراهانی
در تیم مالی فعالیت می‌کند. این تیم را می‌شناسید؟

راهبرهای دیجی‌کالا

افرادی که تیم‌های دیجی‌کالا را رهبری می‌کنند

ندا برادران

معاون محصول

وحیدرضا سلیمانی

مدیر‌کل توسعه کسب و کار

مهران محمدی

مدیر ارشد تجربه مشتریان

شقایق محمدی

مدیر‌کل حقوقی

حمیدرضا سلیمانی

معاون تکنولوژی

جواد فراهانی

معاون مالی