مأموریت اصلی تیم ما اطمینان بخشی به سهامداران در دسترسی به اهداف و استراتژی‌های شرکت به‌طور کارا و مؤثر هست و با توجه به این مأموریت تمرکز اصلی این واحد اهداف کلان و طرح کسب ‌وکار شرکت در حوزه‌های متفاوت و از مناظر متفاوت هست. از بخش‌های جدید و اصلی این واحد راه‌اندازی ” مدیریت ریسک کسب ‌وکار”، ” مدیریت ریسک انطباق با قوانین و مقررات” و ” دفتر اخلاق حرفه‌ای” است. همچنین واحد بخش حسابرسی داخلی و کشف تخلف نیز زیر نظر این واحد است.

حامد پورحاجی
در تیم ریسک، حسابرسی و انطباق فعالیت می‌کند. این تیم را می‌شناسید؟

راهبرهای دیجی‌کالا

افرادی که تیم‌های دیجی‌کالا را رهبری می‌کنند

ندا برادران

معاون محصول

وحیدرضا سلیمانی

مدیر‌کل توسعه کسب و کار

مهران محمدی

مدیر ارشد تجربه مشتریان

شقایق محمدی

مدیر‌کل حقوقی

حمیدرضا سلیمانی

معاون تکنولوژی

جواد فراهانی

معاون مالی