لبخندِ امید

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

از تمام پادگیر‌ها می‌توانید شنونده دی‌کست باشید

قرار نیست امید داشته باشیم و فقط امیدوار باشیم؛ نه! امید می‌تونه چرخی کمکی باشه برای با لبخند و انرژی رکاب زدن. امید داریم، که لبخند می‌زنیم.

شما به قسمت عیدانه پادکست دی‌کست با عنوان «لبخندِ امید» گوش می‌کنید.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اپیزود‌های دیگر

اپیزود 16

فصل ۲ قسمت ۶ – از کنجکاوی تا رهبری در دنیای آی‌تی

شنیدن این اپیزود

دی‌کست مهسا علی‌طلب
اپیزود 15

فصل ۲ قسمت ۵ – از عشق به ادبیات تا حساس‌ترین تصمیم زندگی!

شنیدن این اپیزود

دی‌کست امیرارسلان نجاتی
اپیزود 14

فصل ۲ قسمت ۴ – صعود پله‌های ترقی با جوراب‌های رنگی – روایتی از زندگی امیرارسلان نجاتی

شنیدن این اپیزود

فرزاد پیوس دی‌کست
اپیزود 9

فصل ۲ قسمت ۳ – فرشاد نه! فرزاد پیوس – روایتی از زندگی فرزاد پیوس

شنیدن این اپیزود

پوریا رحیمی - دی‌کست
اپیزود 8

فصل ۲ قسمت ۲ – بر فرازِ نشیب‌های زندگی – روایتی از زندگی پوریا رحیمی

شنیدن این اپیزود

اپیزود 11

فصل ۲ قسمت ۱ – دونده‌ای در مسیر – روایتی از زندگی رضا خداداد

شنیدن این اپیزود