فرزاد پیوس دی‌کست

فصل۲ قسمت۳ – فرشاد نه! فرزاد پیوس – روایتی از زندگی فرزاد پیوس

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

از تمام پادگیر‌ها می‌توانید شنونده دی‌کست باشید

داستان هر کدام از ما پر از اتفاقات جذابی است که روایت کردنش برای دیگران می‌تواند درس زندگی باشد. درواقع این داستان‌ها هستند که شخصیت حقیقی ما را شکل می‌دهند و ما با تعریف کردنشان برای دیگران می‌توانیم تجربه‌هایمان را به آن‌ها منتقل کنیم.
در این قسمت از پادکست دی‌کست از زندگی کسی حرف می‌زنیم که حوزه‌های زیادی را تجربه کرده و از کار کردن در جاهای متنوعی مثل ساندویچ فروشی و شرکت‌های تبلیغاتی درنهایت به دیجی‌کالا رسیده.
سومین قسمت از فصل دوم پادکست دی‌کست روایتی جذاب از زندگی فرزاد پیوس است که احسان طریقت آن را روایت می‌کند.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اپیزود‌های دیگر

پوریا رحیمی - دی‌کست
اپیزود 8

فصل ۲ قسمت ۲ – بر فرازِ نشیب‌های زندگی – روایتی از زندگی پوریا رحیمی

شنیدن این اپیزود

اپیزود 11

فصل ۲ قسمت ۱: دونده‌ای در مسیر – روایتی از زندگی رضا خداداد

شنیدن این اپیزود

مهدی حسن‌زاده
اپیزود 10

قسمت ۱۰: گفت‌وگو با مهدی حسن‌زاده مدیر جنرال سرویس

شنیدن این اپیزود

علیرضا هوشمند
اپیزود 9

قسمت ۹: گفت‌وگو با علیرضا هوشمند توسعه دهنده کسب و کار در دیجی‌کالا

شنیدن این اپیزود

مرضیه غنی
اپیزود 8

قسمت ۸: گفت‌وگو با مرضیه غنی مدیر استراتژی عملیات دیجی‌کالا

شنیدن این اپیزود

بهزاد رفیعی
اپیزود 7

قسمت ۷: گفت‌وگو با بهزاد رفیعی سرپرست ارشد لجستیک دیجی‌کالا

شنیدن این اپیزود