فصل ۲ قسمت ۶ – از کنجکاوی تا رهبری در دنیای آی‌تی

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

از تمام پادگیر‌ها می‌توانید شنونده دی‌کست باشید

ما تنها روایتگر داستان‌ها نیستیم، بلکه درون آن‌ها زندگی می‌کنیم. گاهی قصه‌ای که تعریف می‌کنیم، دارای چنان قدرتی است که می‌تواند فراتر از هر عقیده و ایدئولوژی روی دیگران تاثیر بگذارد و دنیا را به جای بهتری تبدیل کند. 

در این قسمت از پادکست دی‌کست، قسمت‌هایی از داستان زندگی و انتخاب‌های تاثیرگذار زندگی سالار مقدم را می‌شنوید. کسی که هیچ‌وقت از هم‌صحبتی با کامپیوترها و کدنویسی سیر نمی‌شود و رمز موفقیتش جدا دانستن آدم‌ها از کامپیوترها است.

در ششمین قسمت از فصل دوم پادکست دی‌کست شنونده قصه جذاب سالار باشید.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اپیزود‌های دیگر

اپیزود 17

لبخندِ امید

شنیدن این اپیزود

دی‌کست مهسا علی‌طلب
اپیزود 15

فصل ۲ قسمت ۵ – از عشق به ادبیات تا حساس‌ترین تصمیم زندگی!

شنیدن این اپیزود

دی‌کست امیرارسلان نجاتی
اپیزود 14

فصل ۲ قسمت ۴ – صعود پله‌های ترقی با جوراب‌های رنگی – روایتی از زندگی امیرارسلان نجاتی

شنیدن این اپیزود

فرزاد پیوس دی‌کست
اپیزود 9

فصل ۲ قسمت ۳ – فرشاد نه! فرزاد پیوس – روایتی از زندگی فرزاد پیوس

شنیدن این اپیزود

پوریا رحیمی - دی‌کست
اپیزود 8

فصل ۲ قسمت ۲ – بر فرازِ نشیب‌های زندگی – روایتی از زندگی پوریا رحیمی

شنیدن این اپیزود

اپیزود 11

فصل ۲ قسمت ۱ – دونده‌ای در مسیر – روایتی از زندگی رضا خداداد

شنیدن این اپیزود