پوریا رحیمی - دی‌کست

فصل ۲ قسمت ۲ – بر فرازِ نشیب‌های زندگی – روایتی از زندگی پوریا رحیمی

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

از تمام پادگیر‌ها می‌توانید شنونده دی‌کست باشید

زندگی آدم‌ها مجموعه‌ای از داستان‌ها و اتفاق‌هایی است که هر فردی تجربه می‌کند و مرور کردن گاه به گاه آنها می‌تواند هم برای خود فرد و هم برای دایره مخاطبانش الهام‌بخش و تاثیرگذار باشد.

در این قسمت از پادکست دی‌کست از فراز و فرودهای زندگی میهمان حرف می‌زنیم، از تجربه‌های نابی که او را با ترس‌هایش در زندگی روبرو کرده و برایش درهای جدیدی باز شده.

در دومین قسمت از فصل دوم پادکست دی‌کست شنونده روایت پوریا رحیمی باشید که احسان طریقت آن را روایت می‌کند.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اپیزود‌های دیگر

اپیزود 17

لبخندِ امید

شنیدن این اپیزود

اپیزود 16

فصل ۲ قسمت ۶ – از کنجکاوی تا رهبری در دنیای آی‌تی

شنیدن این اپیزود

دی‌کست مهسا علی‌طلب
اپیزود 15

فصل ۲ قسمت ۵ – از عشق به ادبیات تا حساس‌ترین تصمیم زندگی!

شنیدن این اپیزود

دی‌کست امیرارسلان نجاتی
اپیزود 14

فصل ۲ قسمت ۴ – صعود پله‌های ترقی با جوراب‌های رنگی – روایتی از زندگی امیرارسلان نجاتی

شنیدن این اپیزود

فرزاد پیوس دی‌کست
اپیزود 9

فصل ۲ قسمت ۳ – فرشاد نه! فرزاد پیوس – روایتی از زندگی فرزاد پیوس

شنیدن این اپیزود

اپیزود 11

فصل ۲ قسمت ۱ – دونده‌ای در مسیر – روایتی از زندگی رضا خداداد

شنیدن این اپیزود