مأموریت اصلی تیم ما اطمینان بخشی به سهامداران در دسترسی به اهداف و استراتژی‌های شرکت به‌طور کارا و مؤثر هست و با توجه به این مأموریت تمرکز اصلی این واحد اهداف کلان و طرح کسب ‌وکار شرکت در حوزه‌های متفاوت و از مناظر متفاوت هست. از بخش‌های جدید و اصلی این واحد راه‌اندازی ” مدیریت ریسک کسب ‌وکار”، ” مدیریت ریسک انطباق با قوانین و مقررات” و ” دفتر اخلاق حرفه‌ای” است. همچنین واحد بخش حسابرسی داخلی و کشف تخلف نیز زیر نظر این واحد است.

هادی محقق
در تیم ریسک، حسابرسی و انطباق فعالیت می‌کند. این تیم را می‌شناسید؟

راهبرهای دیجی‌کالا

افرادی که تیم‌های دیجی‌کالا را رهبری می‌کنند

امیرحسن موسوی

مدیر‌کل ارتباطات سازمانی

شقایق محمدی

مدیر‌کل حقوقی

سهیل مقدم

معاون تکنولوژی

جواد نجفی

معاون مالی

امین میرزاپور

معاون بازرگانی

محسن مکرمی

معاون منابع انسانی