تیم ارتباطات دیجی‌کالا راوی قصه‌های دیجی‌کالا است و مهمترین مسئولیت آن حفاظت از خوشنامی، اعتبار برند و تقویت اعتماد مخاطبین و ذی‌نفعان دیجی‌کالاست .

امیرحسن موسوی
در تیم ارتباطات سازمانی فعالیت می‌کند. این تیم را می‌شناسید؟

راهبرهای دیجی‌کالا

افرادی که تیم‌های دیجی‌کالا را رهبری می‌کنند

امیرحسن موسوی

مدیر‌کل ارتباطات سازمانی

شقایق محمدی

مدیر‌کل حقوقی

سهیل مقدم

معاون تکنولوژی

جواد نجفی

معاون مالی

امین میرزاپور

معاون بازرگانی

محسن مکرمی

معاون منابع انسانی