تیم ارتباطات دیجی‌کالا راوی قصه‌های دیجی‌کالا است و مهمترین مسئولیت آن حفاظت از خوشنامی، اعتبار برند و تقویت اعتماد مخاطبین و ذی‌نفعان دیجی‌کالاست .

امیرحسن موسوی
در تیم ارتباطات سازمانی فعالیت می‌کند. این تیم را می‌شناسید؟

راهبرهای دیجی‌کالا

افرادی که تیم‌های دیجی‌کالا را رهبری می‌کنند

ندا برادران

معاون محصول

وحیدرضا سلیمانی

مدیر‌کل توسعه کسب و کار

مهران محمدی

مدیر ارشد تجربه مشتریان

امیرحسن موسوی

مدیر ارشد ارتباطات سازمانی

شقایق محمدی

مدیر‌کل حقوقی

حمیدرضا سلیمانی

معاون تکنولوژی