موقعیت‌های شغلی دیجی‌کالا

حس می‌کنید که باهوش و بااستعداد هستید و به دنبال فرصتی می‌گردید تا توانایی‌های خودتان را نشان بدهید؟! تبریک می‌گوییم! چون جای درستی را انتخاب کرده‌اید. ما همیشه با افتخار برای جوانان باهوش و سخت‌کوش، شرایطی ایجاد کرده‌ایم تا بتوانند قابلیت‌ها و استعدادهای خود را به فعلیت برسانند. این تجربه‌ی تکرارنشدنی، شاید همان فرصتی باشد که همیشه دنبالش بودید

Fresh Graduates (Software Engineering)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySoftware EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyReact Native DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFinance Specialist - InventoryTehran, Iran, Islamic Republic ofFinancialSoftware Engineering Team-LeadTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior Business Data AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialPrivate Label Category ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialContact Center SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsOutbound Senior SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsProduct Manager, AI & BigDataTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyAdmin SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofHRHR Business PartnerTehran, Iran, Islamic Republic ofHRData ScientistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior CDN SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyContent Creation ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsEvent SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingTalent Acquisition SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRCommercial Development Senior SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialAccount Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingNetwork Security EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyPython DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyCloud EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyTechnical Support Team LeadTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyHuman Resources TraineeTehran, Iran, Islamic Republic ofHRData Analysis SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsPartner Support AgentTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialSenior Customer Experience SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCustomer ExperiencePR/Social Media CopywriterTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingSystem & Methods SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsInternal Communication SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHROperational Performance Senior Specialist (Retail Excellence)Tehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialLinux System Engineer (DevOps Team)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBuyerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBusiness Intelligence DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySales Hunter SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct DesignerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyGraphic DesignerTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingKey Account Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercial