موقعیت‌های شغلی دیجی‌کالا

حس می‌کنید که باهوش و بااستعداد هستید و به دنبال فرصتی می‌گردید تا توانایی‌های خودتان را نشان بدهید؟! تبریک می‌گوییم! چون جای درستی را انتخاب کرده‌اید. ما همیشه با افتخار برای جوانان باهوش و سخت‌کوش، شرایطی ایجاد کرده‌ایم تا بتوانند قابلیت‌ها و استعدادهای خود را به فعلیت برسانند. از شما هم دعوت می‌کنیم تا دوره‌ی کارآموزی خود را در دیجی‌کالا بگذرانید. این تجربه‌ی تکرارنشدنی، شاید همان فرصتی باشد که همیشه دنبالش بودید.

Return Center Senior SupervisorTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofOperationLegal Compliance SpecialistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofLegalProduct Coordination SupervisorTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofCommercialFinance Internal Controlling SupervisorTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofFinanceInbound ManagerTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofOperationInternal Procurement SpecialistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofProcurementECRM SpecialistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofMarketingOperations DirectorTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofOperationRecruitment SpecialistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofHROperations Planning SpecialistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofOperationPerformance Marketing ManagerTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofMarketingHR GeneralistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofHRIT Support SpecialistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofTechnologyCategory ManagerTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofCommercialLinux System Engineer (DevOps Team)Tehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofTechnologyOperational Performance Specialist (Retail Excellence)Tehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofCommercialMonitoring Specialist (NOC)Tehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBuyerTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofCommercialSenior Product AnalystTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofTechnologySoftware Quality Assurance SpecialistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofTechnologyLead GenerationTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofCommercialSales Hunter SpecialistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofCommercialBusiness Process Management SpecialistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBusiness Development SpecialistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofMarketingFront-End DeveloperTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofTechnologyKey Account Management SpecialistTehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofCommercialSoftware Engineer (PHP)Tehran, Tehrān, Iran, Islamic Republic ofTechnology