موقعیت‌های شغلی دیجی‌کالا

حس می‌کنید که باهوش و بااستعداد هستید و به دنبال فرصتی می‌گردید تا توانایی‌های خودتان را نشان بدهید؟! تبریک می‌گوییم! چون جای درستی را انتخاب کرده‌اید. ما همیشه با افتخار برای جوانان باهوش و سخت‌کوش، شرایطی ایجاد کرده‌ایم تا بتوانند قابلیت‌ها و استعدادهای خود را به فعلیت برسانند. این تجربه‌ی تکرارنشدنی، شاید همان فرصتی باشد که همیشه دنبالش بودید

Product OwnerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBrand Strategy SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingIT procurement SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofProcurementProject CoordinatorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationAIOPS EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyInbound/Outbound Supervisor - Night ShiftTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationSeller Academy SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialPython DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyCloud EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyOperational Performance Specialist (OPM)Tehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialData Analysis SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationPartner Support AgentTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialLinux System Engineer (DevOps Team)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyLarge Item FC Supervisor - Night ShiftTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationFresh Graduates (Software Engineering)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyMonitoring Specialist (NOC)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyHSE SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRBuyerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialSenior Product AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyLead GenerationTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialSales Hunter SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialCampaign SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingEmployer Branding SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRData ScientistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFront-End DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySoftware Engineer (PHP)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnology