موقعیت‌های شغلی دیجی‌کالا

حس می‌کنید که باهوش و بااستعداد هستید و به دنبال فرصتی می‌گردید تا توانایی‌های خودتان را نشان بدهید؟! تبریک می‌گوییم! چون جای درستی را انتخاب کرده‌اید. ما همیشه با افتخار برای جوانان باهوش و سخت‌کوش، شرایطی ایجاد کرده‌ایم تا بتوانند قابلیت‌ها و استعدادهای خود را به فعلیت برسانند. این تجربه‌ی تکرارنشدنی، شاید همان فرصتی باشد که همیشه دنبالش بودید

Software EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySoftware Test EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyFresh Graduates (Software Engineering)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyReact Native DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyProduct Manager, AI & BigDataTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyElectronic Content SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsDriver Club SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsContact Center SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsHR Business PartnerTehran, Iran, Islamic Republic ofHRData ScientistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior CDN SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyContent Creation ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsLogistics ManagerTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsTalent Acquisition SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRSenior Finanace Budgeting SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofFinancialData EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyCommercial Development Senior SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialAccount Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingBusiness Analytics SupervisorTehran, Iran, Islamic Republic ofBusiness DevelopmentBusiness AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialNetwork Security EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyPython DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyCloud EngineerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyTechnical Support Team LeadTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyAdvertising Technology Senior SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingData Analysis SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsPartner Support AgentTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialPR/Social Media Supervisor(SCET)Tehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingSystem & Methods SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofOperationsLinux System Engineer (DevOps Team)Tehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyCommercial Talent TrainTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialEmployer Branding SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofHRBuyerTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialSenior Product AnalystTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologyBusiness Intelligence DeveloperTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySales Hunter SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercialProduct DesignerTehran, Iran, Islamic Republic ofTechnologySenior Graphic DesignerTehran, Iran, Islamic Republic ofMarketingKey Account Management SpecialistTehran, Iran, Islamic Republic ofCommercial